علت صدای ماشین لباسشویی ال جی هنگام خشک کردن

علت صدای ماشین لباسشویی ال جی هنگام خشک کردن

هنگام روشن کردن ماشین لباسشویی، ممکن است چندین صدا بشنوید: ارتعاشات شدید درام، صدای هجوم آب و صدای غرغر در هنگام تخلیه. بیشتر این صداها برای ماشین لباسشویی طبیعی است، اما چند نکته وجود دارد که در صورت شنیدن آنها…