هزینه تعمیر پکیج با مستاجر است یا مالک؟

هزینه تعمیر پکیج با مستاجر است یا مالک؟

پس از مدتی تاسیسات و لوازم خانگی نیاز به تعمیر خواهند داشت. تعمیر پکیج یکی از این شرایط است. هزینه‌های تعمیرات اساسی بر عهده مالکان است، در حالی که هزینه‌های تعمیرات جزئی بر عهده مستاجرین است. مسئولیت هزینه تعمیر پکیج…
 نکات مهم در سرویس سالیانه پکیج دیواری

نکات مهم در سرویس سالیانه پکیج دیواری

فیلترها، کویل‌ها و پره‌های کولرگازی برای عملکرد مؤثر و کارآمد دستگاه در طول سال‌ها، نیاز به تعمیر و نگهداری منظم دارند. بی توجهی به تعمیر و نگهداری ضروری منجر به کاهش عملکرد کولر گازی می شود، در حالی که مصرف…